Kringloop | Compost | Energie | WKK | Buffertank

WTW en dubbele schermen | Omgeving | Biologie

Natuurlijke bestuiving | Biohoven | De locaties

 

Biologie

De bestrijding van ziekten en plagen in het gewas gebeurt met biologische gewasbescherming.

Biologische gewasbescherming is de bestrijding van schadelijke insecten door het uitzetten van een natuurlijke vijand van het schadelijke insect.

 

Schadelijke insecten zoals de witte vlieg kunnen in onze kassen schade aan het gewas veroorzaken. Door de sluipwesp in de kas uit te zetten, bestrijden we de witte vlieg op natuurlijke wijze. De sluipwesp eet namelijk de larven van de witte vlieg op en legt bovendien zijn eieren in de pop van de witte vlieg. Uit de pop van de witte vlieg komt dan geen witte vlieg, maar een nieuwe sluipwesp. De sluipwesp zetten we uit door kaartjes in de kas op te hangen met daarop de eitjes van de sluipwesp.

 

Bladluizen kunnen in de kassen ook een probleem zijn. Ze kunnen ernstige schade toebrengen aan diverse gewassen, omdat de luizen zich voeden met plantensappen en een kleverige stof (honingdauw) afscheiden. Dit maakt de bladeren van de plant kleverig en kan schimmelvorming veroorzaken. Voor de biologische bescherming van de bladluis zetten we een ander soort sluipwesp in, namelijk de Aphidius matricariae. Met name de larven van deze sluipwesp voeden zich met bladluizen. Hierdoor ontstaat er een biologisch evenwicht.

 

Zo zijn er nog tal van natuurlijke vijanden die wij in kunnen zetten om ziekten en plagen op een natuurlijke manier te bestrijden. Het soort insecten dat we inzetten is per teelt verschillend. Het gebruik van biologische gewasbescherming is beter voor het milieu en de mens. En natuurlijk voor een schoon gewas!

 

Voor meer gedetailleerde info hierover verwijzen wij naar:

 

Share |