Kringloop | Compost | Energie | WKK | Buffertank

WTW en dubbele schermen | Omgeving | Biologie

Natuurlijke bestuiving | Biohoven | De locaties

 

WKK

Onze gewassen hebben Co2 en warmte nodig om goed te kunnen groeien. Dit realiseren we op duurzame wijze met WKK’s (warmtekrachtkoppelingen).

 

Deze kleine elektriciteitscentrales produceren elektriciteit, warmte en CO2. De opgewekte elektriciteit leveren we terug aan het openbare net. De CO2 en de restwarmte komen in onze kassen ten goede aan de groei van onze gewassen. Op deze manier wordt alles ten volle benut in vergelijking met reguliere energiecentrales. Deze laatste lozen de CO2 en restwarmte in de buitenlucht, rivier of zee.

Share |